Urnik

Velika dvorana

Urnik velja od 1.11.2017 do spremembe!

Joga dvorana

Urnik velja od 1.1.2018 do spremembe!

Cenik

Vadbe

  • Chuck Mal ni davčni zavezanec, zato cene ne vključujejo DDV.
  • Letna članarina za vadeče, ki kupijo vsaj eno mesečno karto katerekoli vadbe, znaša 10 EUR in prinaša ugodnosti pri Chuck Mal: izobraževanjih, delavnicah in dogodkih. Članarina ostalih članov, ki se ne udeležujejo vadb, znaša 30 EUR letno in prinaša enake ugodnosti kot vadečim.
  • Ob predložitvi potrdila o statusu lahko upokojenci in študentje (do 26.leta) uveljavljajo popust. oz. boniteto. Ta sta odvisna od kupljene karte in se obračunavata individualno pri inštruktorju.
  • Nadomestilo za izgubljen garderobni ključ je 10 EUR.
  • Obdobje za mesečno karto so 4 delovni tedni (če so vmes prazniki, se karta temu primerno podaljša). Obdobje za semester joga vadbe je točno določeno za vsako vadbo posebej. 

Najem prostorov

Cenik velja od 1.9.2017 do spremembe.


tadejUrnik/Cenik